Uusi kosteikko Hämeenlinnaan Harvialantien varteen

Hämeenlinnan ja Janakkalan rajamaille, Sääjärvenojan lähimaastoon, on kaivettu uusi kosteikko. Kosteikon tarkoituksena on vähentää ympäröiviltä alueilta tulvan sulamis- ja valumavesien tulevaa kuormitusta Sääjärvenojaan sekä sitä myöden Vanajaveteen. Kosteikkoon menee vettä korkean veden aikaan Sääjärvenojasta, ja se voi siten tasata joen tulvahuippuja alavirran puolelta. Myös alueen lähettyville suunnitellun lumenkaatopaikan sulamisvedet tulevat kulkemaan kosteikon kautta ennen päätymistään vesistöön.

Kosteikko monipuolistaa alueen luonnetta lintujen elinympäristönä. Huonokuntoinen koivuvaltainen tikkojen toivemetsä saa kosteikon myötä rinnalleen myös kahlaajille ja vesilinnuille soveltuvan habitaatin.

Kosteikko sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin omistamalla maalla. Hanke toteutettiin yhdessä kaupungin, Linnan Infra -liikelaitoksen, Vanajavesikeskuksen sekä Hämeen ELY-keskuksen kanssa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}