Unostentien siltapenkereiden kunnostus, Äimäjärvi, Kalvola

Kalvolan Äimäjärvellä asennettiin uusia siltarumpuja veden virtaamisen parantamiseksi. Hankkeen toteuttaa ja rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Kutilan sillalla.

Äimäjärven ylittävään Kutisten pengertiehen on asennettu uusia siltarumpuja elokuun 2013 lopulla. Toisen penkereen, Unostentien, puolella uusia siltarumpuja asennetaan kaksi ja työt tehtiin syyskuun 2013 alussa. Samalla ruopattiin rumpujen edustalle väylät, jotta vesi pääsee esteettä liikkumaan rumpuihin ja niistä pois.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa veden vaihtuvuutta Äimäjärven kahden tiepenkereen välisellä alueella, joka on kärsinyt mm. uposvesikasvillisuuden runsaudesta ja veden huonosta vaihtuvuudesta.

Unostentien hanke toteutettiin yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen, Hämeenlinnan kaupungin, Äimäjärven suojeluyhdistyksen, Unostentien hoitokunnan, Kutilan jakokunnan ja Vanajavesikeskuksen kesken.