Toimintalinjat

Vanajavesikeskuksen viisi toimintalinjaa liittyvät vesien suojelun lisäksi keskeisesti elinkeinoelämään, kulttuurin ja luontoon, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja viestintään.

Lue lisää: