Tervetuloa PAKKA-hankkeen yleisötilaisuuksiin 12.2. ja 22.2.!

Pannujärven, Kankaistenjärven, Myllyojan ja Katumajärven vesiensuojelu- ja selvityshanke (PAKKA-hanke) on loppusuoralla.

Vuoden 2015 aikana Tuuloksen Pannujärven, Kankaistenjärven ja Katumajärven yhteishanke on selvittänyt järvien tilaa ja kuormitusta, hankkinut uutta tietoa järvien kuormitushistoriasta, teettänyt suunnitelmia kunnostustoimenpiteistä ja avustanut hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimisessa. Hankkeessa on niitetty vesikasvillisuutta ja tehty virtavesikunnostustoimia.

Hankkeen tekemisistä ja tuloksista pidetään kaksi yleisötilaisuutta.
12.2.2016 klo 18.00 suunnataan kaikille asiasta kiinnostuneille
22.2.2016 klo 18.00 erityisesti alueen maanomistajille ja -viljelijöille

Molemmat tilaisuudet järjestetään Stone Gallery Lunnikivessä, Idänpäässä. Osoitteessa Idänpääntie 6, Hämeenlinna.

Hanketta ovat olleet yhdessä työstämässä yhdessä kohdejärvien suojeluyhdistyksien, osakaskuntien ja perkausyhtiöiden kanssa Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen ELY-keskus, Hämeen kalatalouskeskus, Suomen metsäkeskus ja Vanajavesikeskus.
Rahoitusta hanke sai em. tahojen lisäksi UPM Kymmene Oyj:tä sekä HSVesi Oy:ltä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}