Teoria ja käytäntö samaan veneeseen!

On tärkeää pysähtyä joskus miettimään, että mitä minä osaan. Siis mitä konkreettista osaamista olen itselleni kerryttänyt? Erityisen tärkeää tällainen pohdinta ja tilanteen tarkastelu on nuorelle, joka opiskelee. Työelämästä voi jo olla kokemuksia, tosin pääasiassa lyhytaikaisia ja harvemmin omalta alalta. Mitä sanon työhaastattelussa osaavani? Mitkä ovat omat vahvuuteni? Onko minulla erityisosaamista? Oman osaamisen tunnistaminen on usein vaikeaa ja tämän takia omien taitojen aktiivinen myynti ja markkinointi saatetaan kokea hankalaksi.

Amk-tutkinnoissa on keskeistä tarjota toimintamahdollisuuksia, jotka nousevat käytännön tilanteista. On tärkeää tunnistaa työelämän tarpeet ja tiedostaa, millaista osaamista esimerkiksi ympäristöasiantuntijalta vaaditaan. Käytännön hankkeiden ja projektien avulla opiskelijat voivat siten paremmin täsmentää tulevaisuuden tavoitteitaan ja motivoitua työelämään. Tämä edesauttaa verkostoitumista ja yhdessä oppimista sekä tukee kokemuksellista oppimista.

Ympäristön tila, luonnon monimuotoisuus ja kestävät ratkaisut kiinnostavat nuoria. Oman perheen tai sukulaisten mökkijärven tai muun itseä lähellä olevan vesistökohteen tilan heikkeneminen herättää nuorissa kysymyksiä. He pohtivat usein sitä, että mistä nämä muutokset johtuvat. Ennen kaikkea he haluavat selvittää, että mitä voisin itse tehdä tilanteen kohentamiseksi.

Käytännön osaaminen ei synny luokkahuoneissa, vaan aidoissa oppimisympäristöissä esimerkiksi hoitokalapyynneissä, jokiuomakunnostuksissa, kosteikkohankkeissa tai hulevesiprojekteissa. Näissä tilanteissa teoria ja käytäntö kohtaavat innostuneessa ilmapiirissä ja oppimisen edellytyksenä toimiva oman osaamisen reflektointi toteutuu integratiivisen pedagogiikan hyvien käytänteiden mukaisesti. Nuorten teknisen osaamisen soveltaminen, esimerkiksi digitaalinen paikkatiedon hyödyntäminen ja sosiaalisen median käyttö projektien hallinnassa kehittyvät ja heistä kasvaa käytännön taidot hallitsevia tulevaisuuden vesistöosaajia. Samalla sosiaaliset taidot harjaantuvat ja he ovat niitä ”hyviä tyyppejä”, jotka myös työllistyvät. Tällöin aiempi EVVK voi muuttua esimerkiksi muotoon VanajaVesiKeskus!

Kiitos yhteistyöstä!

Innokkaana uusia virityksiä odottaen,
Tero Ahvenharju
Kestävä kehitys, HAMK
tero.ahvenharju(at)hamk.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}