Tavastia Blueways

Uutta virtaa Kanta-Hämeen vesistömatkailuun!

Tavastia Blueways -hankkeen päätavoitteena oli kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää Hämeen vesistömatkailua kehittämällä ja sen toimintaedellytyksiä parantamalla. Hankkeen tavoitteena oli niin ikään kehittää melontareittien ja kohteiden matkailullista sisältöä ja saavutettavuutta sekä rakentaa yrittäjiä ja käyttäjiä palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja –materiaaleja.

Hankkeessa tuotteistettiin viisi melontareittiä (Kaartjoen, Toivanjoen, Hauhon, Loimijoen ja Vanajaveden melontareitit) ja rakennettiin kolme eri teemaista vesiluontopolkua (Vanajaveden kulttuuri- ja historiapolku, Evon esteetön tiedepolku ja Ruostejärven perhepolku). Reitit ja niiden varressa olevat palvelut vietiin sähköiseen DigiTrail-sovellukseen. Lisäksi Vanajavesikeskuksen ylläpitämää sähköistä Kalapaikkaopasta laajennettiin Hauhon reitille ja oppaaseen lisättiin uusia sisältöjä (mm. kalastusopaspalvelut). Kehitettäviä talviretkikohteita hankkeessa olivat alueen retkiluistelureitit ja avantouintipaikat. Hankkeessa tuotettiin monipuolista markkinointimateriaalia, kuten esitteitä, esittelyvideoita, reittiselosteita, blogeja ja valokuvia. Tuotettua materiaalia markkinoidaan monikanavaisesti sekä kansainvälisiä, kansallisia että paikallisia sähköisiä alustoja hyödyntäen. Kansainvälistä markkinointia varten aineistoa käännettiin englannin ja japanin kielelle. Kaikki materiaali on koottu Vanajavesikeskuksen sivuille suomeksi osoitteeseen www.vanajavesi.fi/virkisty ja englanniksi www.vanajavesi.fi/explore/?lang=en. Reittejä ja kohteita esiteltiin lukuisissa tapahtumissa ja hanke sai myös runsaasti mediahuomiota.

Hankkeessa järjestettiin ohjelmapalveluja 12 eri kansallisuudelle eri vuodenaikoina ja palaute oli positiivista. Erityisesti asiakkaita kiinnostivat aidot suomalaiset aktiviteetit ja paikallinen ruokakulttuuri.  Alueen yrittäjät olivat aktiivisesti mukana kehittämistyössä. Hankkeen aikana kontaktoitiin yli 40 yritystä henkilökohtaisesti ja lisäksi heitä tavattiin erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi hanke vastasi maakunnan luonto- ja liikuntamatkailun teemaryhmän toiminnasta ja osallistui aktiivisesti maakunnallisen matkailun kehittämistyöhön. Yrittäjien mielestä hankkeessa heitä kuunneltiin ja tehtiin konkreettisia toimenpiteitä, jotka ovat suoraan yrittäjien käytössä. Palautetta kerättiin myös harrastajilta, koululaisilta sekä suurelta yleisöltä, ja alueen vedet ovat kaikille tärkeitä ja niitä hyödynnetään monipuolisesti virkistymiseen. Sähköiset reitit ja niiden palvelut kiinnostavat käyttäjiä ja tekevät retken suunnittelun helpoksi.

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2018-30.4.2020.

Hankkeen toteuttajia olivat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke sai rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–2020) sekä Hämeen ammattikorkeakoululta.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Mika Soramäki, mika.soramaki(at)vanajavesi.fi

Tavastia Blueways -kehittämishankkeen tuloksena syntyi 

  • monipuolisia ja helposti saavutettavia melonta- ja soutureittejä
  • Hämeen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä esitteleviä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja
  • Hämeen parhaita kalapaikkoja ja niihin liittyviä palveluja elämyksellisesti esittelevä verkkosivusto
  • selvitys testatuista ja turvallisista, erilaisiin talviaktiviteetteihin soveltuvista jääreiteistä
  • monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja –materiaaleja
  • luonto- ja maaseutumatkailuyritysten kanssa laadittuja reitistöpalvelupaketteja
  • hankkeen toimenpiteitä tukevia investointihankkeita
  • yritysryhmiä