Sininen biotalous ja ekosysteemipalvelut

Siis mitä nyt taas – onko strategioiden, visioiden ja hallitusohjelmien bullshit-bingosta tupsahtanut uusia sanoja? Uusia tyhjänpäiväisiä termejä vai täyttä asiaa? Ministeriöt, MMM, YM ja TEM, kertovat biotalous-verkkosivuillaan www.biotalous.fi sinisestä biotaloudesta seuraavaa:

”Sininen biotalous sisältää laajasti ottaen kaiken veteen ja vesiin liittyvät resurssit, joita ihminen tavalla tai toisella hyödyntää toiminnassaan. Hallitus kertoo vauhdittavansa sinistä biotaloutta, joka tähtää vesiluonnonvarojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Uutta kasvua haetaan mm. vesiviljelystä ja suomalaisen vesiosaamiseen perustuvasta viennistä. Sininen biotalous on osa hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankekokonaisuutta.”

Teemat liikkuvat kalakantojen luontaisessa lisääntymisessä, vaelluskalojen vapaissa reiteissä, vesivoimassa, kalanviljelyssä, matkailussa, vesiin liittyvässä clean-tech osaamisessa ja sen viennissä, vesien ja rantojen virkistyskäytössä. Vesistöt tarjoavat monia ekosysteemipalveluita. Muotitermi sekin. Ekosysteemipalvelu on prosessi, jossa luonto tekee ihmiskunnan kannalta hyödyllisiä asioita, ja ihan ilmaiseksi. Näitä ovat esimerkiksi hapen tuottaminen ilmakehään, biodiversiteetin ylläpitäminen, hiilen sitominen pois ilmakehästä tai veden puhdistuminen harjussa. Sininen biotalous tähtää ekosysteemipalveluiden tuotannon varmistamiseen ja vahvistamiseen. Siihen, että luonto jaksaa jatkossakin pitää maapallon meidän ihmisten kannalta elinkelpoisina.

Vanajavesikeskuksen työsarka sujahtaa sinisen biotalouden tematiikkaan lähes yksi yhteen. Me olemme luvanneet tehdä vesienhoitoa, kalakantojen elinolojen parantamista, kotimaisen kalan käytön edistämistä elintarvikkeena, ravinteiden kierrätystä, monimuotoisuuden ylläpitoa ja lisäämistä, vesiosaamisen vahvistamista. Muun muassa.

Seuraavassa organisaation toimialaa kysyvässä lomakkeessa aion ruksittaa kohdan Muu/Sininen biotalous. Ja olla salaa ylpeä siitä, että toimintamme on hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden mukaista.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}