Renkajoen padot, Renko

Renkajoen Kuittilankosken ja Hiittan säännöstelypadot on korvattu luonnomukaisilla pohjapadoilla vuosien 2016 ja 2017 aikana. Hankkeiden suunnittelussa, lupahauissa ja toteutuksessa ovat olleet mukana laajat yhteistyöverkostot.