Renkajoen Nevilänkosken patoa korjataan

Renkajoen Nevilän myllyn kohdalla on vanha säännöstelypato, joka on huomattavan heikkokuntoinen. Säännöstelypadon luukkuja ei ole käytetty vuosiin, vaan vesi on johdettu betonipadon alaosassa olevasta luukusta padon läpi. Patorakenteiden yli kulkee patoaltaan toiselle rannalle johtava kävelypolku, joka on kuitenkin nykyisellään padon heikon kunnon takia vaarallinen. Säännöstelypadon yläpuolella jokiuomassa on kivimateriaalista kasattu pohjapadon tyyppinen rakennelma, jonka tarkoitus on ollut pitää vesipinta joen yläjuoksulla sopivassa korkeudessa. Tämä kivirakennelma ei ole rakennettu alunperinkään tiiviiksi ja siksi se on päästänyt vettä hallitsemattomasti lävitseen.

Nyt alkavassa työssä korjataan pohjapatona toiminutta kivirakennelmaa. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on korjata vuotava pohjapato niin, että se samalla mahdollistaa myös kalan kulun padon ohi. Joessa on osin istutettu, osin lisääntyvä taimenkanta. Padon korjaaminen poistaa riskiä siihen, että vesi syö rantapenkan ja siirtää uoman kulkemaan sen läpi.

Patoaltaan keskivedenpinnan tasoa ei hankkeessa muuteta. Työn aikana saattaa vesi samentua alajuoksulla, mutta haitta on lyhytaikainen.

Hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen ja Vanajavesikeskuksen yhteishankkeena. Korjaussuunnitelman laati Hämeen kalatalouskeskus ja rakennustyöt toteuttaa Maanrakennus Antero Jokinen Ky.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}