Loppijärven Järvimäenojaan valmistui laskeutusallas