Loppijärven Järvimäenojaan valmistui laskeutusallas

Loppijärven ojanäytteenotoissa yhdeksi runsasravinteisemmaksi tulopuroksi osoittautunut Järvimäenoja sai laskeutusaltaan. Järvimäenoja laskee Loppijärven eteläosaan. Allas valmistui maaliskuun ensimmäisellä viikolla 2016. Lisäksi kohteeseen asennetaan rautasulfaattia annosteleva fosforisieppari. Fosforia ojavedestä saostavaa kemikaalia annostellaan jatkossa siten, että virtaaman myötä kasvavat valuntahuiput pyritään käsittelemään.

Laskeutusallas suunniteltiin jo kaksi vuotta sitten, mutta viime vuosien kevättalvien huono routatilanne esti kaivinkoneen pääsyn työmaa-alueelle. Tänä vuonna alueen kantavuus oli riittävä.

Hankkeen ideoinnissa ja toteuttamisessa aktiivisesti mukana ovat olleet alueen maanomistaja sekä Loppijärven Ystävät ry.

Altaan ja fosforisiepparin toiminnan tehokkuutta seurataan jatkossakin vesinäytteenotoin.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}