KVVY antaa haja-asutuksen kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tekee puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa vuonna 2015 Hämeessä Hausjärven, Hämeenkosken, Kärkölän ja Riihimäen kunnissa.  Neuvontaa tehdään niin yleisötapahtumissa kuin kiinteistöilläkin. Neuvontatyötä rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista.

Neuvontaa tehdään kuntien valitsemilla alueilla ja hanke saa kiinteistöjen yhteystiedot kunnista. Neuvonta-alueiden ulkopuolella asuvat voivat kysyä ohjeita puhelimitse tai pyytää neuvojan kertomaan jätevesiasioista esimerkiksi kylän järjestämään tilaisuuteen.

Lisätietoja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen neuvontahankkeiden verkkosivuilta.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}