Kutalanjoen kaivuutyöt valmistuneet

Hämeenlinnan Kutalanjoen elinympäristökunnostuksen ensimmäinen vaihe eli kaivuutyöosuus on valmistunut.

Uomaan kaivettiin kaksi leveämpää suvantopaikkaa Kutalan päiväkodin edustalle ja siirtolapuutarhan reunalle. Lisäksi kahteen virtapaikkaan lisättiin suojakiviä ja poikaskiviä kaloille.

Kunnostuksen tarkoituksena on muokata Katumajärvestä rautatien ali Vanajaveteen virtaavaa Kutalanjokea monipuolisemmaksi ja paremmaksi elinympäristöksi alueen eliölajeille. Toimenpiteet myös parantavat alueen viihtyisyyttä, maisemakuvaa ja virkistyskäyttöarvoa. Kunnostuksella ei havitella hienoa perhokalastuspaikkaa, vaan arkista ja mukavaa lähivesikohdetta alueen asukkaille. Kunnostuksen jälkeen Kutalanjokea on mahdollista käyttää paremmin hyödyksi myös alueen päiväkodin ja koulujen ympäristökasvatustyössä.

Kutalanjoen kunnostustarpeita selvitettiin maastokatselmuksin touko- ja kesäkuussa 2013, joiden perusteella Kutalanjoelle laadittiin kunnostussuunnitelma. Lisäksi Kutalanjoen virtapaikat sähkökoekalastettiin elokuussa 2013. Kutalanjoen kalastoa ei ole koskaan aikaisemmin tutkittu. Sähkökoekalastuksen perusteella Kutalanjoen kalasto on ahvenvaltainen, mutta myös särkeä löytyy paljon. Taimenta ei sähkökoekalastuksissa tavattu.

Kunnostuksen toinen vaihe toteutetaan alkusyksystä 2015, kun kivettyihin virtapaikkoihin lisätään kutusoraa talkoovoimin ja kivetään kaivinkoneen ulottumattomiin jääneitä paikkoja.

Hankkeessa ovat mukana Vanajavesikeskus, Hämeen ELY-keskus, Rapala-rahasto ja Hämeenlinnan kaupunki.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}