Hyytelösammaleläin on saapunut Hämeeseen

Hämeenlinnan seudulla tehtiin ensimmäinen vahvistettu havainto hyytelösammaleläimestä elokuussa 2022.

Hyytelösammaleläin on vieraslaji, joka on alun perin kotoisin Pohjois-Amerikasta Mississipin alueelta ja on päätynyt Suomeen laivojen painolastivesien mukana. Hyytelösammaleläin saattaa tukkia vedenottoputkia sekä haitata virkistyskäyttöä kiinnittymällä laitureihin, veneisiin ja kalanpyydyksiin. Suomessa lajia on tähän mennessä havaittu Vuoksen vesistön lisäksi myös Pirkanmaalla Pyhäjärven eteläosissa ja Lempäälässä Lempäälän kanavan molemmin puolin.

Vanajavesikeskus toivoo, että havainnot hyytelösammaleläimestä viedään Vieraslajit.fi-sivustolle ja havaitut hyytelösammaleläimet kaivetaan maahan.

                           Kuva: Hyytelösammaleläin ämpärissä. Vedessä kelluvat tummat pisteet ovat siitä irronneita 
                                     lisääntymissoluja.

Yksi hyytelöpallo on sammaleläinten yhdyskunta

Hyytelösammaleläin on kookkaaksi (10-40 cm) kasvava, useista eliöistä koostuva yhdyskunta. Hyytelösammaleläimen pinnalla on pieniä lisääntymissoluja. Lisääntymissolut voivat kiinnittyä mm. lintujen höyhenpeitteeseen ja nisäkkäiden karvoihin ja niiden välityksellä laji voi levitä uusille alueille.

Nosta vedestä ja kaiva maahan

Toivomme, että rannanomistajat seuraisivat tilannetta. Jos huomaa hyytelösammaleläimen, se kannattaa nostaa vedestä ja kaivaa maahan. Näin voidaan hidastaa lajin leviämistä laajemmalle. Lisäksi pyydämme kirjaamaan havainnot Vieraslajit.fi-sivustolle. Näin saadaan ajantasaista tietoa lajin leviämisestä.

Hyytelösammaleläin ei ole ihmiselle vaarallinen.

Lue alla olevasta esitteestä lisää hyytelösammaleläimestä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}