Yhteisillä aalloilla -hanke 1.9.2015 – 31.8.2017

Yhteisillä aalloilla -hanke yhdisti Hämeen ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Vanajavesikeskuksen voimat viestinnässä. Yhteistyö kattoi koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja hanke oli aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden ympäristöalan hankkeiden kanssa.

Hankkeen päätavoitteena oli lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia.

teemakuvat_nettiin

Viestintähankkeessa oli neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka kaikki vahvistivat maaseudun elinympäristöä sekä tukivat laajemmin myös hämäläisten biotalousstrategioiden toteutumista.

Tuloksena syntyi mm.
• erilaisia maisemanhoidollisia talkoita
• monipuolisia tapahtumia ja retkiä
• kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja
• vesiensuojeluun liittyviä pilotteja
• lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä
• elämyksellisiä lyhytelokuvia

Hanke sai rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014-2020).

Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä. Lisäksi hankkeessa ilmestyneet lyhytelokuvat löytää tästä ja esitteet tästä.

EU-lippu_ja_tunnuslause_nk