Vuoden 2015 parhaat

Saatiin myönteinen rahoituspäätös: 800 000 € EU-rahaa Freshabit-hankkeelle Vanajaveden alueella Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Saatiin HAMKin ja Vesijärvisäätiön kanssa 500 000 € Euroopan maaseuturahaston rahoitusta Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.

Pisaroita-kirja, upea teos Vanajavedestä, julkaistiin. Vanajaveden pohjasedimenttien myrkkypitoisuudet selvitettiin. Perustettiin Hämeen Lähikalapiiri. Vietiin vesientilatietoa kauppojen monitoreihin.

Teetettiin ja rahoitettiin kunnostuksia: Kutalanjoen kaupunkipurokunnostus ja erilaisia allaskohteita. Muutettiin patoja kalan kulun mahdollistaviksi pohjapadoiksi: Nevilänkosken pato, Vääräkosken pato. Pyöritettiin Kankaistenjärven, Katumajärven ja Pannujärven yhteistä PAKKA-hanketta. Jaettiin 16 000 € avustuksina omaehtoisen vesienhoidon edistämiseen.

Vietiin lapsia pilkille. Järjestettiin Vanajavesi Sävelin Sibelius-risteily. Opetettiin ihmisiä fileoimaan ja kokkaamaan kalaa. Kruunattiin vuoden rapukuninkaallinen.

Kiitos tästä vuodesta, hyvät Vanajaveden ystävät! Olemme saaneet yhdessä paljon aikaan!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}