VILJO-hanke 2010-2013

Hankkeessa ostettiin automaattinen vedenlaadun mittauslaite, joka sijoitettiin Lammin-Hämeenkosken Pääjärveen laskevaan Koiransuolenojaan. Hankkeessa seurattiin peltovaltaiselta alueelta virtaavan puron veden laadun muutoksia avovesikausina. Tulokset on saatavissa reaaliajassa laitetoimittajan tietopalvelusta. Viljo-hankkeen rahoitti MTK Säätiö.

automaattiasema_niemela