VIIVI-hanke vauhdittaa vesistöinvestointeja

Vauhtia ilmastomyönteisiin vesistöinvestointeihin (VIIVI) -hanke tähtää Kanta-Hämeen vesien hyvinvointiin, ravinnehuuhtoumien ehkäisemiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Maaseuturahaston ympäristöinvestointihankkeet tarjoavat loistavan mahdollisuuden panostaa konkreettisiin vesienhoitotoimenpiteisiin. Hankkeessa kartoitetaan kunnostuksia vaativia kohteita ja suunnitellaan ilmasto- ja ympäristöinvestointihankkeita yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan investointeja tukevia talkoita, tapahtumia ja uusien kunnostusmenetelmien testausta. Kartoituksissa, viestinnässä ja kunnostuksissa hyödynnetään alueen luonto- ja ympäristöalan oppilaitoksia.

Mikäli tarvitsette tukea kunnostusten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa tai investointihankkeiden hakuprosessissa, olkaa meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä! VIIVI-hankkeen kautta on myös mahdollista käynnistää opiskelijaprojekteja kunnostuskohteiden kartoittamiseksi sekä saada talkooapua.

Hankkeen toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus. Maaseuturahaston rahoittama hanke on käynnistymässä ja se kestää elokuuhun 2025 asti.

Yhteystiedot:

Mika Soramäki, HAMK, mika.soramaki@hamk.fi

Heidi Kontio, Vanajavesikeskus, heidi.kontio@vanajavesi.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}