Viestejä Vanajavedellä -hanke 2011 – 2013 sekä jatkohanke 31.12.2014 saakka

Viestejä Vanajavedellä -hankkeessa kannustettiin alueen toimijoita tarkkailemaan ja hoitamaan omaehtoisesti vesiään. Tavoitteena oli myös lisätä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden tietämystä vesien tilaan ja hoitoon vaikuttavista tekijöistä ja toimenpiteistä sekä vahvistaa yhteistyötä ja lisätä tietämystä alueen kulttuuriympäristöistä, luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Hankkeessa järjestettiin muun muassa kiertävä vesiaiheinen näyttely, lukuisa määrä erilaisia talkoita, tilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi hankkeessa toteutettiin erilaisia kunnostustoimenpiteitä ja tuotettiin monipuolista viestintämateriaalia eri muodoissa.

viesteja_vanajavedella_logo