Vieraslaji isosorsimo on Vanajaveden rantojen riesa #1

Vieraslaji isosorsimo on vallannut valtaosan Vanajaveden kapeikon ja Hiiden- ja Puujoen rannoista. Se on levinnyt myös monille muille järville, mm. Katumajärvelle, Lehijärvelle ja Loimijoen alueelle, ja leviää aggressiivisesti edelleen. Isosorsimon torjunta on tärkeää mutta vaikeaa. Vanajavesikeskus on julkaissut esitteen lajin tunnistamisen ja torjumisen helpottamiseksi.

Harva tunnistaa

Vaikka isosorsimo on Vanajaveden alueella laajalti levinnyt, harva tunnistaa sitä. Isosorsimo saattaa äkkiseltään vaikuttaa tavalliselta kaislikolta tai ruovikolta, mutta se erottuu muista kaislikon kasveista tiheän juurakkonsa, harvan röyhynsä ja lauttamaisen leviämisensä ansiosta. Vanajavesikeskuksen laatima isosorsimoesite auttaa lajin tunnistamisessa.

Seitsemän syytä torjua

1. Isosorsimo on aggressiivisesti levittäytyvä vieraslaji, joka ei kuulu Suomen luontoon.

2. Se syrjäyttää alkuperäisiä rantakasveja. Muut ranta­kasvit eivät pysty kilpailemaan isosorsimoa vastaan sen vahvan juurakon vuoksi. Se valtaa rantoja tiheinä ja laajoina kasvustoina.

3. Juurakon avulla se leviää sekä maalla että vedessä, myös vastavirtaan.

4. Myös linnut voivat levittää isosorsimoa.

5. Se muuttaa kalojen, rapujen ja vesilintujen elinympäristöjä.

6. Se haittaa virkistyskäyttöä.

7. Veden päälle patjaksi kasvaneesta isosorsimokasvustosta lohkeaa lauttoja, jotka kulkeutuvat virran mukana pitkiäkin matkoja. Lautat voivat olla vaaraksi vesiliikenteelle.

Rannan tarkistus tarpeen heti alkukesästä

Rannanomistajien kannattaa tarkistaa rantansa isosorsimon varalta heti alkukesästä. Jäät ja kevättulvat ovat saattaneet kuljettaa rantaan palan isosorsimolauttaa. Jos rantaan tullutta kasvustoa ei pian poista, se juurtuu paikalleen ja alkaa vallata alaa. Rannanomistajien lisäksi myös vesialueiden osakaskunnilla ja suojelu­yhdistyksillä on tärkeä rooli ja vastuu isosorsimon torjunnassa.

Kitkentää ja pressukesannointia tarvitaan

Isosorsimoa voi torjua kitkemällä, kesannoimalla pressujen alla tai ruoppaamalla. Myös niitosta voi olla apua. Tehokkain tapa poistaa pieniä esiintymiä on kitkeä kasvit ja polttaa kasvimassa sen kuivettua. Suurissa esiintymissä tarvitaan pressukesannointia tai ruoppausta.

Vanajavesikeskus on vuodesta 2016 torjunut isosorsimoa Hattulan Lehijärven rannalta pressukesannoimalla. ”Isosorsimon torjunta on osoittautunut arvioitua vaikeammaksi. Pajukkoon levinneestä isosorsimosta on lähes mahdotonta päästä eroon, mutta siellä, missä koko kasvuston saa tiiviisti peitettyä pressulla pitkäksi aikaa, saadaan varsin hyviä tuloksia”, kertoo ympäristökoordinaattori Heidi Kontio. ”Kannattaa siis toimia nopeasti ennen kuin isosorsimo ehtii levittäytyä.”

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}