Vesistösuunnittelu- ja Vesistökunnostus-PAKKA -hankkeet starttaavat

Hämeenlinnan seudun vesistötoimijat keräsivät voimiaan ja ideoitaan yhteen ja kokosivat hankekokonaisuuden, jossa tehdään vesistöihin liittyviä tiedonhankintaa, kunnostussuunnittelua, kunnostamista ja tiedottamista seuraavan kolmen vuoden aikana (2017-2019). Eri vesistöillä ja toimijoilla oli lähtökohtaisesti hyvin erilaisia tarpeita ja toiveita. Osalla järvistä suojeluyhdistykset ovat toimineet jo vuosikymmeniä, toiset ovat vasta aloittaneet toimintansa. Myös kohdejärvet ovat hyvin erilaisia keskenään.

Vesistösuunnittelu-PAKKA selvittää kohdejärviensä vesien tilaa ja kuormitusta, pohjasedimenttien laatua ja määrää, kalojen, muun ravintoverkon tai linnuston määrää ja rakennetta, vedenpinnankorkeuden ja juoksutusten välistä suhdetta, laatii hoito- ja käyttösuunnitelmia tai etsii valuma-alueelle sopivia kuormitusta vähentäviä rakenteita ja laatii niille suunnitelmia. Koko hankeajan tiedottamiseen, niin hankkeen sisäiseen kuin ulkoiseenkin, panostetaan. Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, vain vedenlaadun selvityksiä ja tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa. Vesistösuunnittelu-PAKKAa rahoitetaan Linnaseutu ry:n Leader-hankkeena.

Hämeen ELY-keskuksen myöntämän vesienhoitoavustuksen turvin aloitti Vesistökunnostus-PAKKA, jossa samat toimijat ovat mukana toteuttamassa ja rakentamassa erilaisia jo valmiiksi suunniteltuja kunnostuskohteita. Vesistökunnostus-PAKKA myös hankkii vedenpinnan korkeusmittarin Kankaistenjärveen, jossa toteutettiin vuosi sitten pohjapatohanke. Pannujärvellä selvitetään järvellä talvisin käytössä olevan COOLOX-hapettimen vaikuttavuutta.

Pakkailemassa on mukana kuusi järvensuojeluyhdistystä Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Hattulasta; Katumajärven, Kankaistenjärven, Pannujärven, Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykset, Pro Hauhonselkä sekä Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys. Hämeenlinnan kaupunki osallistuu hankkeisiin sekä omarahoitusosuudella että merkittävällä työpanoksella. Hankkeissa omarahoitusosuuksia saadaan myös HS Vedeltä, UPM Kymmeneltä ja Mäskälän osakaskunnalta. Molemmissa hankkeissa tehdään merkittävä määrä talkootyötä ja niitä hallinnoi ja osarahoittaa Vanajavesikeskus.

Pakka-hankkeiden yleisesittely-diat löytyvät täältä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}