Vesirepusta eväitä koululaisten vesiopetukseen

Toukokuun alussa starttasi ensimmäiset Vesireppu-opetustuokiot Miemalassa ja Ruununmyllyllä. Kolmosluokkalaiset pääsivät tutkimaan omaa lähivesistöä ja sen elämää uudenlaisen vesitutkimusrepun välineillä. Opetustuokioissa analysoitiin veden happipitoisuutta ja happamuutta sekä mitattiin lämpötilaa ja näkösyvyyttä. Lisäksi pyydystettiin veden pienimpiä eliötä ja tutkittiin niitä mikroskoopin avulla. Koululla nuoret tutkijat jatkoivat veden käyttökelpoisuuden määrittämistä kasvattamalla vesinäytteen bakteereita.

Vesireppu tutuksi -hanke tarjoaa touko- ja elokuussa Hämeenlinnan 11 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön.  Hankeen tarkoituksena on herättää lasten kiinnostusta oman lähivesistön tilaan. Hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Vesirepun avulla koululaiset voivat analysoida ja seurata mm. paikallisvesistön lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta, happipitoisuutta ja virtaamaa eri vuodenaikoina ja vuosina. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-meriwikiin. Jokaiselle Vesireppu -projektiin osallistuneelle koululle on tarkoitus perustaa oma havaintopaikka Järvi-meriwikiin lähivesistön seurantaa varten.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä (80 %) sekä Vanajavesisäätiöltä ja HAMKista (20 %). Hanke toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan Rotary-klubien kanssa. Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään myös Vesireppu tutuksi –hankkeen opetustuokioissa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}