Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hanke 1.1.-31.12.2015

Maj ja Tor Nesslingin säätiön ja Vanajavesisäätiön rahoittamassa Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hankkeessa luotiin uudenlainen ympäristöviestinnän muoto ohjaamalla Vanajavesikeskuksen automaattisten vedenlaadun mittauslaitteiden tuottama tieto neljän K-kaupan monitoreihin. Yksinkertaistetussa vesientilaesityksessä näytettiin paikallista, kaupan lähivesistöstä mitattua veden sameustietoa sekä ilman ja veden lämpötilatietoja reaaliaikaisesti. Kaupan asiakkaat pystyivät seuraamaan sameuden vaihteluja mm. eri vuodenaikojen välillä.

Hankkeen aikana ratkottiin monenlaisia haasteita sekä tiedon ymmärrettävään esittämiseen että reaaliaikaisten mittaustulosten välittämiseen liittyen. Uusia sovelluksia olivat Masinotek Oy:n kehittämät pienoistietokoneet ja MasMonitor-monitorointipalvelu. Palvelu pystyy välittämään tuloksia eri mittauslaitteilta tai eri toimijoiden julkaisemaan tietoa rajapintojen kautta.

Hanke sai positiivista palautetta asiakkailta ja kauppiailta. Hankkeessa luotua mallia on mahdollista kehittää ja soveltaa ympäristöviestinnän ja -kasvatuksen tarpeisiin laajemmin.

Nessling_logo_sf_vaaka