Vanajavesisäätiön hallitus järjestäytyi: maakuntaneuvos Aarne Kaurasesta puheenjohtaja

Vanajavesisäätiön hallitus valitsi 21.1.2016 pidetyssä kokouksessaan säätiön hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti maakuntaneuvos Aarne Kaurasen. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Juha Haukka.

Radio Hämeen pitkäaikainen toimittaja ja pitkän linjan kunnallispoliitikko, maakuntaneuvos Aarne Kauranen iloitsi valinnastaan. ”Vanajaveden asia on meille kaikille tärkeä. Vanajavesikeskuksessa on jo tähän mennessä tehty paljon hyvää työtä, ja työn visiot ovat kohdallaan. Tästä on hyvä jatkaa”, totesi Kauranen.

Aarne Kauranen seuraa Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävässä professori Juhani Honkaa, joka jo maakuntajohtajana toimiessaan voimakkaasti edisti Vanajavesikeskuksen syntymistä ja toimintaa.

Laajapohjainen hallitus

Vanajavesisäätiön hallitus koostuu säätiön kahdeksan perustajatahon edustajista. Hallituksen jäsenet vuonna 2016 ovat:
pj. Aarne Kauranen, Hämeenlinnan kaupunki
varapj. Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät ry
Matti Hämäläinen, Hattulan kunta
Heikki Tamminen, Janakkalan kunta
Pekka Järvinen, Valkeakosken kaupunki
Annu Arima, Hämeen Sanomat Oy
Arto Laine, MTK Häme ry
Jukka Mattila, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kunnostuksia, avustuksia ja suuria hankkeita

Säätiön hallitus linjasi kokouksessaan myös alkaneen vuoden toimintaa. Erilaisten vesistökunnostusten toteuttamista jatketaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kahden aiemman vuoden tapaan säätiö jakaa keväällä 2016 myös avustuksia omaehtoiseen vesien- ja ympäristönhoitoon. Avustusten hakuaika on 15.2.–31.3.2016.

Vanajavesisäätiö toteuttaa vuonna 2016 kahta uutta isoa hanketta tavanomaisen toiminnan lisäksi. Yhteisillä aalloilla -hankkeessa mm. tehdään tutuksi kotimaisen kalan käyttöä ja lisätään lasten ja nuorten tietämystä alueen vesistä. Hanke toteutetaan yhdessä HAMKin ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kanssa Maaseuturahaston rahoituksella. Vanajaveden FRESHABIT-hankekokonaisuudessa, joka on osa valtakunnallista FRESHABIT LIFE IP-hanketta, parannetaan vesien tilaa ja monimuotoisuutta Natura-alueiden tuntumassa. Tammikuun alussa käynnistynyt kuusivuotinen hanke tuo Vanajaveden alueelle EU-rahoitusta yli 800 000 euroa.

Syksyllä 2012 perustettu Vanajavesisäätiö tukee Vanajaveden alueen vesistöjen, ympäristön ja maiseman tilan parantamiseen tähtäävää toimintaa. Vanajavesisäätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, joka hoitaa vesistöjä ja maisemaa parempaan kuntoon, innostaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi ja pyrkii monin tavoin vahvistamaan koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuutta.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}