Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi vuosikokouksessaan yhteensä 10 640 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 17 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.

Eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon. Useissa rahoitetuissa hankkeissa tavoitteena on hankkia fosforia vedestä saostavaa kemikaalia tai annostelulaite. Myös veden virtausta parantavaan ruoppaukseen, allasrakenteiden tekoon, virkistyskäyttörakenteiden rakentamiseen, roskien keräystalkoisiin, maisemanhoitotöihin ja järven tilan seurantaan myönnettiin avustusta.
Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta 36 713 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat n. 100 000 euroa.

– Vaikka jaetut avustussummat ovat pieniä, ne edistävät vesienhoitoa tehokkaasti. Pienetkin porkkanarahat innostavat ja kannustavat toimijoita. Avustuksien ansiosta pienenkin budjetin toimijat voivat tehdä tärkeitä hankintoja, kertoo Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aarne Kauranen.

Avustusten hakuaika alkoi 15.2.2016 ja määräaikaan 31.3.2016 mennessä saatiin yhteensä 17 hakemusta, jotka kaikki olivat hyvin perusteltuja ja täyttivät hakukriteerit, joista tärkeimmät olivat yleishyödyllisyys ja että avustettava toiminta tukee Vanajavesikeskuksen tavoitteita.
Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti.
Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt kolmatta kertaa. Tämän vuoden avustussummasta 640 euroa on saatu lahjoituksena Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiriltä. Luonnonsuojelupiiri lahjoitti Järven tarina -elokuvan hyväntekeväisyysnäytöksen lipputuoton Vanajavesikeskukselle.

 

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2016/05/Yhteenveto_hakemuksista_ja_rahoituspäätös_2016_2.pdf” align=”left” target=”_blank”]AVUSTUSTEN JAKO[/button]

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2013/12/VVK_alue_kunnat_A4.pdf” align=”left” target=”_blank”]VANAJAVESIKESKUKSEN ALUE[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}