Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle