Vesistökunnostus-PAKKA

Ajankohtaista:

 • Katumajärven vesikasvillisuuden niitto elokuussa
 • Valuma-aluekunnostustoimenpiteiden suunnittelu käynnissä useilla järvillä ja kohteilla
 • Myllyojalla talven kunnostuskohteiden viimeistelytyöt (kiveämiset)

Mennyttä toimintaa:

 • Talven kunnostustoimet Myllyojalla tehtiin helmi-maaliskuun taitteessa.
 • Talven COOLOX-hapetus Pannujärvellä
 • Kesän 2017 niitot Katumajärvellä ja Hauholla (Alvettulanjoki ja Hauhonselän vierasvenelaiturin lähiympäristössä)
 • Talven 2016-2017 hapetus Pannujärvellä
 • Kenttäkäyttöisen veden laadun mittalaitteen huollot ja osahankinnat tehty
 • Kankaistenjärven luusuan vedenpinnan korkeuden mittalaite asennettu. Tiedot päivittyvät ympäristöhallinnon sivuille reaaliajassa.

Vesistökunnostus-PAKKA (2017-2019) -hankkeessa hankitaan tietoa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä toteutetaan sellaisia kunnostustoimia, joiden tarvittavat suunnittelutyöt on jo tehty edeltävien hankkeiden aikana.

Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.

 1. Vesistöseurannat (vedenlaadun kenttämittarilla, vedenpinnan korkeuden mittalaite)
 2. Kunnostustoimenpiteiden toteutus
 • vesikasvillisuuden niitto ja muu poistaminen (isosorsimo)
 • COOLOX-hapetus ja sen vaikutusten seuranta
 • Laskeutusaltaiden rakentaminen ja kunnostaminen ym. valuma-aluekunnostukset
 • Muut virtavesikunnostukset (pusikoiden raivaus, padon kunnostustyöt

Pakkailemassa on mukana kuusi järvensuojeluyhdistystä Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Hattulasta; Katumajärven, Kankaistenjärven, Pannujärven, Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykset, Pro Hauhonselkä sekä Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys. Hämeenlinnan kaupunki osallistuu hankkeeseen sekä omarahoitusosuudella että merkittävällä työpanoksella. Hankkeessa omarahoitusosuuksia saadaan myös HS Vedeltä, UPM Kymmeneltä ja Mäskälän osakaskunnalta. Hankkeessa tehdään merkittävä määrä talkootyötä. Hanketta hallinnoi ja osarahoittaa Vanajavesikeskus.

Samanaikaisesti Vesistökunnostus-PAKKA –hankkeen ”sisarhankkeena” toimii Linnaseutu Leader ry:n myöntämän rahoituksen turvin Vesistösuunnittelu-PAKKA, jossa samat toimijat ovat mukana selvittämässä järviin joutuvan kuormituksen määrää, veden laatua sekä järvien eliöstöä. Lisäksi suunnitellaan uusia kunnostustoimia järvien valuma-alueille.