Etusivu / Vanajavesikeskus / Toimintalinjat / Vesien suojelu / Kunnostushankkeita / Ravinteiden kemiallinen saostaminen ja hapetus

Ravinteiden kemiallinen saostaminen ja hapetus

Ravinteiden saostaminen kemikaaleilla

Vedessä olevaa fosforia voidaan saostaa pienehköistä puro- ja ojavesissä ferrisulfaatilla. Aine on rakeinen rautayhdiste, jota käytetään myös jätevedenpuhdistamoilla. Ferrisulfaatti on tehokas saostamaan fosforia, myös kiintoaine- ja typpipitoisuudet laskevat. Aine aiheuttaa veden pH:n laskua.

Seuraavissa hankkeissa saostetaan erittäin runsasravinteisia ojavesiä purojen varrelle asennetun ferrisulfaattiannostelijan, “fosforisiepparin” avulla.

Kutistensieppari

 

 

 

 

 

Äimäjärvi, Tiiruenojan fosforisieppari 2012

VIDEO Tiiruenojan fosforisieppari

 

Loppijärvi, Uimarannan ojan tee-se-itse fosforisieppari 2013

Loppijärvi, Kyyniönlahden kosteikon yläpuolinen fosforisieppari 2014

Kesijärvi, Janakkala 2015

Joutjärvi, Janakkala 2015

Loppijärvi, Järvimäenojan fosforisieppari 2016

Lue lisää:

Ferrisulfaatti maatalousmaiden valumavesien käsittelyssä.

 

Hapetus tai ilmastus

Voimakkaasti sisäkuormitteisissa järvissä alusveden happitilannetta voidaan parantaa hapettamalla. Hapetus- ja ilmastusmenetelmiä on useita.

Pannujärvellä aloitettiin 2016 osana PAKKA-hanketta COOLOX-menetelmän testaaminen kahdella sekoitushapetuslaitteella. Laitteita käytetään vain talvella, jolloin pinnan kylmää vettä viedään alusveteen samalla sitä hapettaen.