Vanajavesikeskus on Vuoden hämäläinen 2022

Kuvassa vasemmalta: Eeva Einola, Sanni Manninen Johansen, Päivi Lautala, Suvi Mäkelä, Mika Soramäki ja Heidi Kontio


Hämäläisen vesiluonnon hyväksi työtä on tehty Vanajavesikeskuksessa jo yli kymmenen vuotta ja tänä vuonna saimme kunnian vastaanottaa Vuoden hämäläinen 2022 palkinnon! Hämeen liitto ja Yle Häme valitsevat vuosittain vuoden hämäläisen.

Toimintamme on tavoittanut tuhansia ihmisiä päiväkodeista senioreihin. Vuosien aikana on haettu ja saatu rahoitus yli viiteenkymmeneen hankkeeseen, joissa on muun muassa tehty vesiensuojelurakenteita, toteutettu ympäristökasvatusta ja järjestetty valtavasti tilaisuuksia, joissa on esimerkiksi opetettu lapsia fileoimaan kalaa ja kokkaamaan järvikalasta maistuvaa ruokaa.

Paras aikaansaannos on kasvava ja oppiva yhteistyöverkosto. Vuosittain järjestettäviin järvitärskyihin kokoontuu nyt jo noin 80 osallistujaa.  Erilaiset yhdistykset, osakaskunnat, muut viranomaiset, kunnat, EU-toimijat ja myös tavalliset kansalaiset, mökkiläiset ja vesillä virkistyjät ovat innostuneet yhteistyöhön ja pitämään huolta lähivesistä.
Osaaminen on kehittynyt tänä aikana valtavasti ja vesien hyväksi kansalaiset pystyvät tekemään todella paljon itse.

Kuntien, kumppaneiden ja yksityisten vanajavesityöhön laittama raha todella kannattaa ja maksaa itsensä takaisin.

Tue Sinäkin vesienhoitotyötä - yhdessä on enemmän!

Vanajavesityötä voi tukea ja edistää jokainen meistä lahjoittamalla itselle sopivan summan rahankeräystilille
 FI41 5680 0020 3274 39 (rahankeräyslupa RA/2022/1487). Pienilläkin puroilla saadaan aikaiseksi vaikuttavia asioita, esimerkkinä vaikkapa lasten/nuorten ympäristökasvatustuokiot. Ja mitä useampia lahjoituksia, sitä suurempia kohteita pystytään toteuttamaan.

Työn jälki näkyy hitaasti

Vanajavesikeskuksen työ alkoi rehevöitymisen torjunnasta ja jatkui muun muassa lintuvesien kunnostamiseen, kalojen vaellusesteiden poistamiseen, ympäristökasvatukseen ja kotimaisen kalan arvostuksen nostamiseen.

Työn jälki näkyy vesien tilan varovaisena myönteisenä kehityksenä siitä, kun 13 vuotta sitten lähdettiin nollasta käynnistämään Vanajavesikeskuksen perustamishanketta.

Prosessit järvissä ovat hitaita ja resurssit vähäiset alueella olevien satojen vesistöjen lukumäärään määrään nähden. Ilmastonmuutoksesta johtuen joudutaan juoksemaan, että pysytään paikallaan. Haasteet eivät lopu ja työtä riittää edelleen.

Uusia kuvioita

Uutena vesillä liikkumisen muotona päästään tänä vuonna lanseeraamaan järvisuunnistusta. Myös rantalaidunnukseen panostetaan. Tähän mennessä on oltu rakentamassa yhtä laidunta naudoille Valkeakoskella ja toista lampaille Hauholla. Yksi uusi lammaslaidun on tuloillaan Hattulaan Vanhan kirkon kupeeseen, jos siihen saadaan hankerahoitus.

Tänä vuonna Vanajavesikeskuksessa tehdään myös vahdinvaihto, kun alusta asti mukana ollut Sanni Manninen Johansen jättää tehtävänsä ja pääsihteeriksi tulee Vanajavesikeskuksessa jo seitsemän vuotta työskennellyt FT Eeva Einola.

Alla lyhyet multimediat kertovat Vanajavesikeskuksen keskeisimmistä saavutuksista, tärkeimmistä kumppaneista, rahoituksesta ja verkostoista 10 vuoden ajalta:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}