Vanajavesikeskus jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle 2015

Vanajavesisäätiön hallitus myönsi 14.4.2015 kokouksessaan yhteensä 16.000 euroa jaettavaksi avustuksina yleishyödyllisiin ja omaehtoisiin vesienhoitotöihin. Jaossa olleesta summasta n. 6000 euroa lahjoitti Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiö Itsenäisyysfantasian lipputuotoista.

Avustuksia myönnettiin Vanajavesikeskuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, saivat hakea avustusta.

Avustusten hakuaika alkoi 15.2.2015 ja hakemusten tuli olla perillä 31.3.2015 klo 15. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 29 hakemusta, jotka kaikki olivat hyvin perusteltuja ja täyttivät hakukriteerit, joista tärkeimmät olivat yleishyödyllisyys ja että avustettava toiminta tukee Vanajavesikeskuksen tavoitteita. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta 64 475 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat n. 92 000 euroa.

Säätiön hallitus jakoi avustuksia seuraavin periaattein:
• Painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.
• Painotetaan hankkeita, joissa tavoitteena oli vesistökuormituksen vähentäminen.
• Pyritään jakamaan avustuksia maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti eri puolille Vanajavesikeskuksen toimialuetta.
• Myös hankkeiden innovatiivisuutta ja paikallistoimijoiden osallistamista pyritään tukemaan.
• Koska pyritään tukemaan mahdollisimman montaa hyvää hanketta, joudutaan myöntämään osalle hankkeista haettua summaa selvästi pienempiä avustuksia.

Katso avustusten jako alla olevasta linkistä.

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2015/04/Yhteenveto_hakemuksista_ja_avustuspäätökset_2015.pdf” align=”left” target=”_blank”]AVUSTUSTEN JAKO[/button]

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2013/12/VVK_alue_kunnat_A4.pdf” align=”left” target=”_blank”]VANAJAVESIKESKUKSEN ALUE[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}