Vanajavesikeskuksen vuosiraportti 2020

Vanajavesikeskuksen raportti viime vuoden tekemisistä on valmistunut. Tutustu aikaansaannoksiin!

Vuonna 2020 konkreettisia kunnostuksia tehtiin noin 30 kappaletta eri puolilla aluetta lintuvesikunnostuksista pitkospuiden rakentamiseen ja järvien niitoista luotojen pesimäalueiden soraistamisiin. Suurin kunnostus oli FRESHABIT-hankkeessa syksyllä tehty Hausjärven Ansionjärven kunnostus. Kaikki kunnostukset onnistuivat hyvin.

Tulevaisuuden kunnostuksia varten rakennettiin tietopohjaa teettämällä tärkeitä tutkimuksia ja selvityksiä erityisesti Teuron- ja Puujoen alueella, joka on Vanajaveden alueen tärkeintä vesistökuormitusseutua. Vuonna 2020 käynnistettiin uusi Vanajaveden rantojen riesaan, vieraslaji isosorsimoon keskittyvä hanke. Hankkeessa selvitetään isosorsimon levinneisyyttä, ominaisuuksia, torjuntakeinoja ja hyötykäyttömahdollisuuksia. Koronaepidemia leimasi ja rajoitti erityisesti ympäristökasvatusta ja viestintää, ja siirsi monia yleisötilaisuuksia tulevaisuuteen. Avustushakemuksia saatiin ennätykselliset 35 kappaletta.

Kolmea hanketta lukuun ottamatta kaikki muut Vanajavesikeskuksen hankkeet päättyivät vuonna 2020 eikä uusien hankkeiden rahoituksesta ollut varmuutta. Uusia hanketukihakemuksia laadittiin lukuisia ja monta hylsyä saatiin. Hankerahoituksen hankinnassa onnistuttiin sittenkin, monta uutta hanketta päästiin käynnistämään. Uusien hankkeiden budjettien yhteenlaskettu summa on 405 000 euroa. Vuoden päättyessä Vanajavesikeskuksessa on käynnissä 9 erikokoista hanketta. Hankesalkussa olevien hankkeiden yhteenlaskettu budjetti on 1,8 M€. Tästä alle 17 % on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta eli kuntarahoitusta ja pääyhteistyökumppaneiden myöntämää rahoitusta.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}