Vanajavesikeskuksen vaikuttavuustutkimuksen tulokset

Vanajavesikeskus teetti vuoden 2014 lopulla valuma-alueellaan kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Vanajavesikeskuksen vaikuttavuutta.

Kyselyssä kartoitettiin pääasiassa vastaajien tietämystä Vanajavesikeskuksen toiminnasta sekä vastaajien mielipidettä oman lähivesistön kunnosta ja toimenpiteistä, joita vesistön kunnon parantamiseksi tulisi tehdä.

Kyselystä kävi ilmi, että valtaosa vastaajista oli saanut tietoa Vanajavesikeskuksesta sanomalehdistä.

Toiminnassaan Vanajavesikeskuksen toivottiin panostavan hyvin moneen vesiensuojelun vaikutuskanavaan. Ympäristöviestinnällä ja -kasvatuksella koettiin olevan suuri painoarvo.

Vanajavesikeskus on tuttu yli puolelle vastaajista ja noin neljännes tuntee myös toimintaa.
Lähes kaikkien vastaajien mielestä Vanajavesikeskuksen työ on tärkeää.

Moni vastaajista ei osannut arvioida työn onnistumista tässä vaiheessa. Kuitenkin 40 % niistä vastaajista, jotka arvion tekivät, kokivat Vanajavesikeskuksen onnistuneen työssään.

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2015/02/vvk_vaikuttavuusraportti.pdf” align=”left” target=”_blank”]Vastausten yhteenveto[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}