Vanajavesikeskuksen perustaminen I- ja II -hankkeet 2009-2013

Hankkeen tavoitteena oli etsiä sopiva toimintamalli ja perustaa orgnisaatio, joka tekee pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä. Hankkeessa kehitettiin yhteistyöverkosto, toimintatavat ja rahoitusmalli Vanajavesikeskuksen toiminnalle. Rahoitus hankkeelle tuli Hämeen maakunnan kehittämisrahasta sekä valuma-alueen kunnista.

vvk-logo-600