Uutta tietoa Teuron- ja Puujoen uomien syvyyksistä ja rantojen eroosioherkkyydestä

 

Teuron- ja Puujoen uomia kartoitettiin kesällä 2020.  Maastotöiden tuloksena syntyi kaksi raporttia.

Raportit liittyvät Teuron- ja Puujoen starttihankkeeseen, joka on toteutettu ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2023 rahoituksella.

Tiedotamme kartoituksen mielenkiintoisista tuloksista tarkemmin kevään-kesän kuluessa.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019-2023 on merkittävä panostus vesiensuojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman konkreettisina toimenpiteinä on vähentää maatalouden ravinteiden joutumista vesiin, puhdistaa hylkyjä öljystä, kunnostaa vesistöjä ja vähentää haitallisia aineita kaupunkivesistä.

.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}