Uutta tietoa Teuron- ja Puujoen uomien syvyyksistä ja rantojen eroosioherkkyydestä

 

Teuron- ja Puujoen uomia kartoitettiin kesällä 2020.  Maastotöiden tuloksena syntyi kaksi raporttia.

Raportit liittyvät Teuron- ja Puujoen starttihankkeeseen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}