Uusi moduuli, uudet järvet

Maaliskuun alkaessa alkoi uusi pakollinen opintojakso eli moduuli. Moduulissa opiskelemme noin kaksi kuukautta saman teeman ympärillä olevia asioita. Tämän uuden moduulin nimi on Ympäristön tila, joten perehdymme ympäristön tilan tutkimiseen ja tutkimusmenetelmiin. Meidät on jaettu kahteen ryhmään kahta eri toimeksiantoa tekemään: puolet luokasta perehtyy lintujen kevätmuuttoon ja tekevät yhteistyötä Birdlife Suomi:n kanssa ja toinen puoli taas tutkii järven kunnostusta yhteistyökumppaninaan Kokonjärven suojeluyhdistys ry.

Käytämme MapInfo-karttaohjelmaa apuna karttojen digitoimisessa. Piirrämme käsityönä pohjakartan päälle eri karttatasoille teitä ja jokia. MapInfossa voi käyttää karttoja eri maista lukuisten koordinaatistojen valikoiman vuoksi. Paikkatietoikkunan hallinta kuuluu myös osaamiseemme. Sitä onkin mukava käyttää Suomen karttoja tutkiessa ja karttatietoja jakaessa.

Valuma-alueiden määritys on kaikkien vesistöjen kanssa työskenteleville tärkeä taito osata. Kartasta täytyy lukea korkeat kohdat ja ojitukset, jotka auttavat rajauksessa. Tasaisilla alueilla, kuten Pohjanmaalla voivat valuma-alueet äityä hyvinkin suuriksi ja alueen selvittäminen vaikuttaa etsivätyöltä. Maastokäynneillä selvitetään epävarmat kohdat. Kaikkea ei ole karttoihin kirjattu ja onkin aina parempi käydä paikan päällä varmistamassa muun muassa virtaussuuntia ja ojituksia.

Koulussa opettelemme käyttämään virtaamamittaria ja tutustumme järvien kunnostukseen. Tunneilla selvisi järven kunnostuksen olevan paljon muuta kuin itse mekaaninen työ järvellä. Kunnostukseen liittyy paljon esimerkiksi viestintää asukkaiden ja muiden järven lähialueella toimivien välillä. Tulevan ympäristösuunnittelijan onkin tärkeää hallita sosiaalinen kanssakäyminen asiakkaiden kanssa!

Parasta koulussa on monien mielestä maastopäivät. Moduulin aloitimmekin reippaasti excursiolla Vesijärvelle, jossa tutustuimme nuottaukseen ja talviseen hapenmittaukseen ja hoitokalastukseen. Olin innoissani kaikesta oppimastani ja opinkin parhaiten näkemällä ja kokemalla asioita suoraan kentällä.

Apri Lönnqvist
Kestävän kehityksen opiskelija

HAMKin kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat kirjoittavat Kumisaapas-blogiin kaksi kertaa kuukaudessa osana Yhteisillä aalloilla -hanketta.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}