Uusi kosteikko valmistuu Valkeakoskelle

Kuva: Heikki Santti 
Osa kosteikkoaltaasta kesäkuussa 2014.


Saarikonojan kosteikkotyömaa Valkeakoskella valmistuu.

Saarioisjärveen laskeva Saarikonoja kerää vetensä laajalta alueelta ja kuljettaa mukanaan runsaasti ravinteita ja kiintoainesta. Näiden joutumista matalaan ja rannoiltaan umpeenkasvavaan järveen pyritään vähentämään rakentamalla osin kaivamalla ja osin patoamalla kosteikko. Kosteikko toimii vesiensuojelun lisäksi maisemaa ja elinympäristöä elävöittävänä elementtinä, jonka odotetaan houkuttelevan myös esimerkiksi lintuja pysähtymään ja pesimään.

Kosteikon pinta-ala on n. 9000 m2, vaihdellen veden korkeuden mukaan. Malliltaan se on pitkänomainen seuraillen uoman luonnollista mallia. Kosteikossa on syvempiä altaita ja matalan veden alueita väleissä, kaksi kivistä rakennettua pohjajarrua sekä kaksi pohjapatoa. Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 1200 ha ja oja kulkee läpi laajojen peltoaukeiden.

Saarikonoja on rakennettu yksityisen maanomistajan maalle. Hanketta rahoittaa Vanajavesikeskuksen lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus.

Työmaa valmistuu tammikuun lopulla. Kohdetta esiteltiin 29.1.2014 tiedotusvälineille.


SAARIOISJÄRVI MATALOITUU

Valkeakosken matala Saarioisjärvi on tärkeä lintujärvi, joka on vähitellen kasvamassa umpeen. Järvessä viihtyy myös monilajinen kasvi- ja hyönteislajisto. Järven kautta laskevat Kalvolan Äimäjärvestä tulevat vedet Vanajaveteen Oikolanjoen kautta. Saarioisjärvelle on laadittu syksyn 2013 aikana kokonaisvaltainen hoito- ja kunnostussuunnitelma.

Kosteikkokuvaa YLE:n paikallisuutisiin.

Kosteikon läpi kulkee tilustie.

Altaiden vettä nostetaan pohjapadolla.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}