Uuden tiedon äärellä

Isosorsimo-hankkeen ensimmäiset laboratoriokokeet on saatu päätökseen. HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat selvittivät bioetanolin osalta lehti- ja varsiaineksen bioetanolituottopotentiaalia ja maksimituotto on ensimmäisten kokeiden perusteella 25-30 % kuiva-ainetta kohden. Biokaasun kohdalla panoskoe tuotti metaania isosorsimosta 239-274 l/kg kuiva-ainetta kohden. Tulos on verrattavissa jätevedenpuhdistamon lietteeseen ja kasvibiomassaan yleisesti. Biohiilikokeet ovat parhaillaan käynnissä ja tuloksia saadaan maaliskuun aikana. Tarkempia johtopäätöksiä isosorsimon hyödyntämismahdollisuuksista tehdään, kun kokeita toistetaan ja yhteistyöyritykset analysoivat tuloksia.  

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat kartoittivat syksyllä isosorsimokasvustoja ja vertasivat havaintoja maalajikarttoihin ja vesien rehevyysluokitukseen. Suurin osa varmistetusta isosorsimoesiintymistä näyttää viihtyvän rehevillä savipohjaisilla rannoilla.

Paikkatietoanalyysin perusteella tutkimusalueella on yhteensä 43 kpl savimaiden rannoilla olevia pienempiä vesistöjä, joista yhteensä 26 kpl on erittäin reheviä tai reheviä vesistöjä. Nämä lähtötiedot auttavat meitä ensi kesän isosorsimokartoituksissa.

Kevään projektina kestävän kehityksen opiskelijoilla on laatia konekantarekisteri vesistökunnostuksissa käytettävistä koneista ja järjestää virtuaalinen kone-esittely urakoitsijoille ja vesistöjen kunnostajille 29.4. Virtuaalitapahtuman tarkemmat tiedot ilmoitetaan maaliskuun alkupuolella Vanajavesikeskuksen verkkosivuilla.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}