Upotetaan Viljo, Kiltti, Niemelä ja Suomalainen

Upotetaan Viljo, Kiltti, Niemelä ja Suomalainen!

Ei, emme ole vetämässä työkavereitamme tai yhteistyötahoja kölin ali jorpakkoon. Otsikon neljä nimeä kuuluvat Vanajavesikeskuksen automaattisille vedenlaadun mittareille. Ne viihtyvät parhaiten juuri pinnan alla, tekemässä jatkuvaa mittaustyötään.
Viljo ja Niemelä ovat olleet ahkerassa käytössä pian kolme vuotta. Viljo on ollut kiinteästi Lammilla, mittaamassa pienen maatalousmaalta valuvan puron veden laatua ja siinä tapahtuvia nopeita muutoksia.

Niemelän sijaintipaikka on vaihdellut kulloisenkin hankkeen mukaan.
Mittareiden tuottama aineisto paljastaa perinteistä näytteenottoa tehokkaammin muun muassa nopeat maankäyttöön tai säätilaan liittyvät ilmiöt. Mittaustuloksia saamme halutessamme vaikka 10 minuutin välein, ja ne saadaan reaaliajassa gsm-yhteydellä nettiin kaikkien katsottavaksi.

Kaksi ympäristöasioista kiinnostunutta hämäläistä säätiötä lahjoitti Vanajavesikeskukselle varat kahden uuden laitteiston hankintaan. Kiltti ja Suomalainen ovat asemapaikoillaan jo tänä talvena. Pikkupurojen mittaaminen pitää lopettaa talveksi jäätymisvaaran vuoksi.

Tahdomme selvittää Vanajan reitin pisimmän ja suurimman ravinne- ja kiintoainekuormitusta tuovan vesistöreitin käyttäytymistä. Siksi nämä neljä mittaria tulevat jatkossa sijaitsemaan sarjassa. Viljo saa jatkaa ylimpien latvavesien seuraamista, loput tulevat Pääjärvestä laskevaan Teuronjokeen ja siitä Mommilanjärven kautta alas johtavaan Puujokeen.

Tuhannet numerot, joita mittarit suoltavat, eivät ole sinällään tärkeitä, mutta niiden avulla toivomme ymmärtävämme paremmin vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavien aineiden liikkeitä esimerkiksi sateisien jaksojen ja kevättulvien aikana.

Samalla saamme vihjeitä siitä, onko työmme tulokset näkyvissä ja vesien tila parantumassa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}