Tulossa tiheää vesistöseurantaa

Vanajaveden reitillä eniten ravinteita kuljettava vesistöketju on nyt tiheän seurannan kohteena. Teuronjoen ja Puujoen varrelle, Hausjärvelle ja Janakkalaan, asennettiin kolme jatkuvatoimista veden laatua mittaavaa mittaria. Lisäksi Teuronjoen latvoilla, Lammin-Hämeenkosken Pääjärveen Laitteet mittaavat veden sameutta, hiilipitoisuutta ja epäorgaanisen typen määrää kuuden tunnin välein. Mitattavat muuttujat kuvaavat sitä, kuinka paljon veden mukana kulkee ravinteita, kiintoainetta ja humusta.

 
Mittaustulosten avulla pyritään ymmärtämään nykyistä paremmin maaperän eroosiota ja sen aiheuttamaa ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Lisäksi selviää kuinka pitkän jokivesistön eri osissa veden laatu muuttuu ja kuinka vesistö itsessään käsittelee, lisää tai vähentää, mukanaan kuljettamaa ainesta.
Hanketta toteuttaa Vanajavesikeskus yhdessä Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman kanssa. Laitteiden hankintaa tukivat Hämeenlinnan Suomalaisuuden säätiö, Hilkka ja Veikko Kiltin säätiö sekä vuorineuvos Juha Niemelä.

 
Tuloksia pääsee katsomaan osoitteesta täältä (www.luodedata.fi). Käyttäjätunnus ovat vanaja ja salasana vesi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}