Vesijaosto

Vanajavesikeskuksen vesijaosto on toiminut Vanajavesikeskuksen perustamisesta saakka ja se koostuu keskeisten sidosryhmien asiantuntijoista.

Tärkein tehtävä vesijaostolla on tukea Vanajavesikeskusta vesiensuojelutyössä ja välittää tietoa alueella tehtävästä vesistötyöstä. Tarvittaessa se ottaa kantaa alueellisiin tai valtakunnallisiin alan suunnitelmiin tai muihin seikkoihin.


Edustettuina olevat sidosryhmät:

 • Luonnonvarakeskus (Luke)
 • MTK Häme
 • Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto
 • Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Hämeen ELY-keskus
 • Pirkanmaan ELY-keskus
 • Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
 • Renkajärven suojeluyhdistys ry
 • Valkeakosken kaupunki
 • Janakkalan kunta
 • Lempäälän kunta