Kumppanuus

Mukana ovat kaikki alueen kunnat, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Hämeen kalatalouskeskus, Hämeen liitto, MTK Häme, Helsingin yliopisto, Hämeen ELY-keskus sekä Hämeen Sanomat – ja yhteistyö laajenee kaiken aikaa.

Myös maa- ja vesialueiden omistajien, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustajilla sekä tavallisilla kansalaisilla on Vanajavesikeskuksen toiminnassa tärkeä rooli.

Vanajavesikeskuksen ehdoton vahvuus on se, että kyseessä on koko seudun yhteinen ja oma juttu. Kuntien yksituumaisuus ja hyvä yhteistyö tämän alueen muiden toimijoiden kanssa on hieno osoitus niin sanotusta yhteisestä tahtotilasta, joka vakuuttaa ja vetää muitakin puoleensa.

Itämerta suojellaan myös sisämaassa: Vanajavesisäätiö on tehnyt Itämeri-sitoumuksen

Vanajavesikeskus on toimija, joka pyrkii parantamaan Vanajaveden alueen järvien ja jokien tilaa ja hankkii rahoitusta sekä muita resursseja tähän työhön. Tehostamme yhteistyötä viranomaisten, ruohonjuuritason, elinkeinoelämän ja median välillä yhdistämällä alueen voimat. Tästä eivät hyödy pelkästään alueen yli 300 järveä ja jokea vaan myös koko seudun vetovoimaisuus. Omalla alueellamme saavutetut onnistumiset ravinnekuormituksen vähentämisessä hyödyttävät myös Itämerta.Kahdeksan pääyhteistyökumppania

Vanajavesikeskuksella on pääyhteistyökumppaneina kahdeksan yritystä, jotka ovat sitoutuneet Vanajaveden alueen lähivesien hoitoon ja koko seudun vetovoimaisuuden vahvistamiseen.

Vanajavesikeskuksen pääyhteistyökumppanit vuosina 2022–2025:

  • Osuuskauppa Hämeenmaa
  • Tervakoski Oy Delfort Group
  • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
  • Hämeenlinnan Osuusmeijeri
  • Etelä-Hämeen Osuuspankki
  • HS-Vesi
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
  • Hämeen Sanomat

Monet näistä yhteistyökumppaneista ovat toimineet Vanajavesikeskuksen tukijoukoissa useita vuosia. Uusin yhteistyön tekijä on Osuuskauppa Hämeenmaa.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on ollut pitkään mukana aktiivisessa vesiensuojelutyössä.  HAMK osallistuu muun muassa kansainväliseen vesialan tutkimukseen ja tohtorikoulutukseen osana RUN-Eurooppa-yliopisto -verkostoa.

– Yhteistyö Vanajavesisäätiön kanssa on meille erittäin tärkeää, sanoo HAMKin johtava tutkijayliopettaja Janne Salminen.

– Yhteistyö Vanajavesikeskuksen kanssa tukee jatkuvan parantamisen periaatettamme, Hämeenlinnan Osuusmeijerin laatu- , ympäristö-, ja tuotekehityspäällikkö Anne Isokangas sanoo.

Suuri kiitos kaikille Vanajavesikeskuksen työssä mukana oleville!