Teuronjoen ja Puujoen alueen uusi tarinakartta ja eroosiokartoitus

©Lari Kaukonen, SYKE

Vanajavesikeskus kerää tietoja Teuronjoen ja Puujoen vakavista eroosiokohteista osana niiden tilan paranemiseen tähtäävää Verso-hanketta. Vanajavesikeskuksen ja Hämeen ELY-keskuksen rahoituksella käynnistynyt hanke pyrkii löytämään keinoja vesistökuormituksen vähentämiseen erilaisten alueelle sopivien toimenpiteiden avulla. Lisäksi suunnitteilla on tutkia mahdollisuuksia parantaa kalan kulkua vesistössä sekä kerätä tietoa ja järjestää erilaisia tapahtumia ja opintoretkiä. Teuronjoen ja Puujoen alueen ympäristön kehittämiseen voi tutustua tarkemmin Hämeen ELY-keskuksen kokoaman tarinakartan avulla. 

Eroosiokohteiden kartoitus käynnistyy syyskuussa 2020 ja Vanajavesikeskus toivoo kartoituksen maastotöiden tueksi alueella asuvilta ja liikkujilta tietoja rantojen vakavista eroosiokohdista. Sortuneet tai sortumisvaarassa olevat joenpenkereet lisäävät ravinteiden ja kiintoaineen määrää vedessä ja voivat aiheuttaa haittaa rantamaan tai joen käytölle. Eroosiokartoituksesta vastaavat Sitowise Oy:n hydrologia-asiantuntijat ja eroosiokohteita etsitään Teuronjoen ja Puujoen suurimpien pääuomien varrelta sekä niihin laskevien ojien alajuoksuilta.

Vanajavesikeskuksen sähköpostiosoitteeseen vanajavesikeskus(at)vanajavesi.fi lähetettävien ilmoitusten toivotaan sisältävän kartta- tai osoitetiedot, yhteystiedot sekä mahdollisesti myös valokuvan eroosiokohteesta. Kohteita voi ilmoittaa 6.9. asti.

Kiitokset avusta kaikille kohteita ilmoittaneille!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}