Tavastia Blueways -vesistömatkailuhanke starttaa vuoden alusta

Tammikuussa käynnistyy HAMKin ja Vanajavesikeskuksen yhteinen kaksivuotinen vesistömatkailuhanke, Tavastia Blueways. Hankkeessa kehitetään mm. kansainvälisiä, eri teemaisia melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisema-arvot huomioiden. Kohteille luodaan monikanavaista näkyvyyttä. Kanta-Hämeen alueelle kootaan kattava ja laadukas matkailuyritysten verkosto sekä toimivat oheispalvelut. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan pk-yrityksiä kytkemään aktiviteetit osaksi matkailupalvelupaketteja ja muodostamaan yritysryhmiä.

Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä matkailuyrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tavastia Blueways –hankkeen tuoma lisäarvo voidaan hyödyntää sekä matkailuyrityksissä että alueen muissa matkailuhankkeissa ja käynnistyvissä Leader-hankkeissa. Kehittäminen tapahtuu kansainvälisen matkailun Outdoors Finland –kriteerien mukaisesti. Valtakunnallisesti uutta tässä hankkeessa ovat mm. mobiiliteknologiaa hyödyntävät sup-lautareitit, joissa yhdistetään maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat kohteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Myös uutta teknologiaa hyödyntävät tiedepohjaiset vesiluontopolut ovat uusi avaus.

Tavastia Blueways -kehittämishankkeen tuloksena syntyy mm.
• monipuolisia ja helposti saavutettavia melonta- ja soutureittejä
• Hämeen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä esitteleviä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja
• Hämeen parhaita kalapaikkoja ja niihin liittyviä palveluja elämyksellisesti esittelevä verkkosivusto
• selvitys testatuista ja turvallisista, erilaisiin talviaktiviteetteihin soveltuvista jääreiteistä
• monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja –materiaaleja
• luonto- ja maaseutumatkailuyritysten kanssa laadittuja reitistöpalvelupaketteja
• hankkeen toimenpiteitä tukevia investointihankkeita
• yritysryhmiä

Hanke saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014-2020).

Toivomme seutukunnan luontomatkailuyrittäjiä mukaan suunnittelemaan vesistömatkailutuotteita yhteistyössä kanssamme.

Yhteydenotot: projektipäällikkö Mika Soramäki, mika.soramaki(at)vanajavesi.fi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}