Talkootyöllä tontteja taimenille

Vuonna 2012 laadittiin Sääjärven kalareitin viimeisille nousuesteille poistamissuunnitelma, joka tulee helpottamaan varsinkin taimenten ja ankeriaiden nousua Sääjärven ja Kesijärven kautta Isojärvelle. Tähän mennessä vanhat padot ja siltarummut ovat haitanneet näiden lajien nousua ja lisääntymistä, mutta nyt kaverit pääsevät taas kulkemaan.

Kulkuesteiden lisäksi sopivat kutu- ja poikaskivikot ovat olleet harvassa reitin varrella. Ojia on perattu niin, että luonnonvaraiset suojaa tarjoavat suuret kivet on poistettu. UPM Kymmene Oyj, yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen, Hämeenlinnan kalastusalueen, Harvialan osakaskunnan, Vanajavesikeskuksen ja Janakkalan kunnan kanssa, on työstänyt reitille useita kutupaikkoja, joissa poikasten on turvallista kehittyä.

Hankkeen aikana toimijat ovat tehneet yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. Ilman vapaaehtoisia kunnostukseen osallistujia ei projektin eteneminen olisi tapahtunut yhtä rivakasti. Keskiviikkona 2.12.2015 kunnostettiin viimeinen kohde tältä vuodelta. Kohde sijaitsi Stampinkoskella Harvialassa ja kestävän kehityksen opiskelijoita saatiin talkoisiin neljä kappaletta.
Korjauksia ja lisäyksiä seuraavalle vuodelle saattaa ilmetä, mutta tältä erää on oja nyt kunnossa ja sekä taimenille että ankeriaille on nyt vapaa kulku yläjuoksulle. Hanke ei ainoastaan hyödytä näitä kahta lajia. Hyvin kunnostetut ojat ja vesistöt tarjoavat maisema- ja virkistysarvoja sekä pienentävät tulvariskiä. Myös rapukanta viihtyy paremmin kunnostetuissa ojissa.

Onnellista Uutta Vuotta toivottavat
Tanja Pirttilä ja muut kestävän kehityksen opiskelijat!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}