Vesikasvikartoitukset apuna vesienhoidon toimenpiteiden valinnassa sekä ympäristöntilapalveluna rannankäyttäjille

Hämeen ELY-keskus on yhdessä Vanajavesikeskuksen kanssa tehnyt perinteisesti yhden-kahden järven vesikasvikartoituksen kesässä.

Katso