Uutta tietoa Teuron- ja Puujoen uomien syvyyksistä ja rantojen eroosioherkkyydestä

 Teuron- ja Puujoen uomia kartoitettiin kesällä 2020.  Maastotöiden tuloksena syntyi kaksi raporttia.Raportit

Katso

Tulossa tiheää vesistöseurantaa

Vanajaveden reitillä eniten ravinteita kuljettava vesistöketju on nyt tiheän seurannan kohteena. Teuronjoen

Katso