Terveissii Lappenrannast – Vesistökunnostusverkosto kokoontui

Vanajavesikeskuksen tiimi vietti intensiivisen kolmipäiväisen seminaariturneen Etelä-Karjan ja Pien-Saimaan kukkeilla kunnailla, Lappeenrannassa.

Katso