AVUSTUKSILLA AIKAANSAATUA: Loppijärven fosforisiepparit

Loppijärven ystävät ry on aktiivisesti seurannut Loppijärven vedenlaatua ja toteuttaa järvellä vuosittain

Katso