Valkeakosken Vallonjärven ja Vanajanselän Uskilanlahden pohjukan luontoselvitykset valmistuivat

Vallonjärvi ja Uskilanlahden perukka ovat luonnonsuojelualueita. Molemmissa kohteissa on runsas vesikasvillisuus ja

Katso