Loppijärven Järvimäenojaan valmistui laskeutusallas

Loppijärven ojanäytteenotoissa yhdeksi runsasravinteisemmaksi tulopuroksi osoittautunut Järvimäenoja sai laskeutusaltaan. Järvimäenoja laskee Loppijärven eteläosaan.

Katso

Lopella tehdään metsätalouden vesiensuojelurakenteita

Lopen Erävisjärven valuma-alueella, Lopen seurakunnan omistamalla maalla, on tekeillä kaksi vesiensuojeluallasta. Laskeutusaltaiden

Katso