Lopella tehdään metsätalouden vesiensuojelurakenteita

Lopen Erävisjärven valuma-alueella, Lopen seurakunnan omistamalla maalla, on tekeillä kaksi vesiensuojeluallasta. Laskeutusaltaiden

Katso